naam

Basisrapportage letselschade zelfstandigen

tollen3

tekst

Balans is alleen mogelijk als er beweging blijft. Zonder dat raakt het in disbalans. Als het op tijd een impuls krijgt is er weer ruimte voor evenwicht.

point-lines nieuw

 

 Gevoelig traject?

Tegenstrijdige beeldvorming?

Omslachtige vervolgstappen?

Wij doen onpartijdig beeldvormend onderzoek.  

 

 

 Complexe situatie?

Frustrerende tijdsdruk?

Lastige informatieverzameling?

Wij schrijven ons rapport op onderbouwende informatie.

 

  

Uiteenlopende gezichtspunten?

Tegengestelde belangen?

Strakke deadlines?

Wij geven een basis voor gezamenlijk plan van aanpak.

Behoefte aan inzicht?

Mail:  info@spinturn.nl   

Bel: 0318-655637

 

 

 

Onze aanpak

Het onderzoeken van de specifieke situatie van de zelfstandige in haar/zijn volledige functioneren in gezin, bedrijf en maatschappij.

Een basis van waaruit professionele partijen gezamenlijk sneller tot verdere stappen kunnen komen.

 

Ons product

Een beeldvormende rapportage van de situatie van de zelfstandige die letsel heeft op het moment van onderzoek.

Het verzamelen van informatie die nodig is voor een goede beeldvorming.

Een goed beeld van verleden en heden en de visie van de ondernemer op zijn toekomst.

 

 

 

Wat doen we

We verzamelen de nodige en beschikbare informatie.

We onderzoeken de aandachtsvelden.

We plaatsen deze informatie in een totaalbeeld.

 

Wat doen we niet

We beperken ons tot onze eenmalige inschakeling.

We doen zelf geen vervolgacties.

Geen doorlopende betrokkenheid of belang. Dit geeft partijen juist de vrijheid en verantwoordelijkheid om samen keuzes te maken en richting te geven aan de verdere behandeling van de zaak.

 

 

 

Dit zijn we

Specialisten die vanuit hun uitgebreide ervaring en brede achtergrond gewoon zijn om een totaalbeeld te vormen.

We zijn erkende experts en houden ons kennispeil continue hoog.

 

henk Brink

LinkedIn 

 

Informatie of toelichting

Onze werkwijze willen we graag toelichten om met u af te kunnen stemmen met welke stap uw cliënt, u maar ook uw opponent het best geholpen is.

 

In de pers

 

Advertorial:    Nieuwsbrief Letselschademagazine

Lees direct meer 

 

Kennis maken?

Spinturn BV

Otterloseweg 15

6718 ZL Ede

 

KVK nummer : 656.885.38

Algemene voorwaarden.

 

 

Nederlands Instituut van Register Experts                                       

Stichting Register Arbeidsdeskundigen                                         

Nederlands Instituut voor schaderegelaars   

Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen                                            

Nederlands vereniging van mediators in de verzekeringsbranche   

Vereniging mediators in de letselschade (onderdeel Nvmv)